Novinky

Zachraňujeme stromy a pôdu

Zachraňujeme stromy a pôdu (PDF)

Profil

Už viac ako 23 rokov pôsobí v oblasti záhradníckych služieb firma CarniHerba, člen skupiny zares. Od založenia v máji roku 1991 prešla firma dynamickým vývojom trhu záhradníckych služieb, premenou podnikateľského prostredia i formovaním a zvyšovaním nárokov klienta. S tým súvisí neustála inovovácia vo všetkých činnostiach firmou CarniíHerba ponúkaných záhradníckych služieb. Viac ako 16 ročná história formovala vnútornú štruktúru firmy, jej technické i personálne obsadenie.

Firma CarniHerba je členom skupiny zares. Skupinu tvoria okrem firmy CarniHerba aj 3 dcérske spoločnosti podnikajúce v rozdielnych odvetviach záhradníctva:

RHAPIS, spol. s r.o.

RHAPIS, spol. s r.o. – s hlavnou činnosťou aranžérstvo – prevádzkovanie siete 6 kvetinárstiev RHAPIS v Bratislave a Trenčíne (www.rhapis.sk),

PLANTAGO, spol. s r.o.

PLANTAGO, spol. s r.o. – s hlavnou činnosťou import/export drevín a stromov, výroba drevín a stromov z vlastnej produkcie (www.plantago.sk)

STREŠNÉ SUBSTRÁTY, spol. s r.o.

STREŠNÉ SUBSTRÁTY, spol. s r.o. – v roku 2008 bola založená štrvtá dcérska spoločnosť skupiny zares: STREŠNÉ SUBSTRÁTY, spol. s r.o., ako spoločná firma významného dlhoročného producenta substrátov a kompostov firmy KOBERA a záhradníckej firmy CARNIHERBA so 23 ročnou tradíciou /1991/, zameraná samostatne na výrobu špeciálnych strešných substrátov (www.stresnesubstraty.sk).

Spolu s profilom činnosti firmy CarniHerba, ktorej hlavnou činnosťou je „realizácia výsadieb a záhradnícke služby“, tvorí skupina zares ucelenú štruktúru pokrývajúcu všetky oblasti záhradníctva tak, aby svojím zákazníkom poskytla prvotriedne služby realizované vlastnými kapacitami, s minimalizovaním subdodávateľských činností, s dôrazom na kvalitu a dodržiavanie termínov. Komplexnosť našich služieb začína projekciou sadových úprav, prípravou plochy – zemnými prácami, montážou zavlažovacích systémov, výsadbou, pokládkou kobercových trávnikov, zaškolením obsluhy a dlhoročným zmluvným servisom záhrady a závlahy.

Firma CarniHerba, člen skupiny zares má dnes 28 stálych zamestnancov, pripravených plniť najrozmanitejšie požiadavky klientov. Disponuje kvalitným strojovým a dopravným parkom, prispôsobeným charakteru hlavnej náplne činnosti. Vizitkou firmy je množstvo úspešne realizovaných akcií v uplynulých sezónach (viď výber referencií )

Každá realizovaná zákazka je pre nás ďalšou výzvou a impulzom ku neustálemu zlepšovaniu kvality.

Vám, našim zákazníkom patrí poďakovanie za 23 ročnú dôveru v naše služby. Rôznorodosť Vašich požiadaviek spoločne s prírodnou podstatou našej činnosti – záhradníctva, prináša dennodenne do našej firmy CarniHerba, člen skupiny zares, nové výzvy na profesionálny a technický rast.

Ďakujeme Vám vopred za možnosť spolupráce a tešíme sa na spoločný pohľad do budúcnosti.