Kontakt

Martin Mikulaj – CARNIHERBA
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
IČO:32076711
IČ-DPH:SK1020161340

Okresný úrad Bratislava
Živnostenský register č. 101-8886

Kancelária:
Na vrátkach 15
Bratislava 841 01
tel./ fax . : 421 2 64464411
mikulaj@zares.sk
http://www.carniherba.sk
http://www.zares.sk