MONTÁŽ ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV A MODELÁCIA PLOCHY

Tieto činnosti sú veľmi dôležité, budú Vám slúžiť roky a je nutné urobiť ich kvalitne.