PRÍPRAVA ÚZEMIA

Príprava územia je mnohokrát náročná pracovne aj komunikačne. Výrub, zemné práce, orez stromov, presádzanie veľkokapacitným presadzovačom sú bežnou predohrou kvalitných sadových úprav.