Bytové domy a obytné súbory

Búdková cesta, DOMEX –  komplexné sadové úpravy

Hlaváčikova ulica, spoločenstvo vlastníkov – komplexné sadové úpravy

Tichá ulica, Pinia – komplexné sadové úpravy

Veternicová ulica, Eurobuilding – komplexné sadové úpravy

Kaštieľska ulica, OTYK – komplexné sadové úpravy

Karlova Ves OTYK

Karlova ves OTYK – komplex „NAD LÚČKAMI“

Stromová ulica – komplexné sadové úpravy

Majerníková ulica / REGING

ROZADOL / EAST –WEST DEVELOPMENT, spol. s r.o.

Koniarekova ulica, TRNAVA, EWD Trnava, spol. s r.o.

Súmračná 3, Vistaria, spol. s r.o.

Tománková ulica, Bratislava, DD invest, spol. s r.o.

Komplex Mestských víl Jeséniova, Bratislava – Koliba – sadové úpravy areálu

Komplex mestských víl KONDOMINIUM RENAISSANCE, Geosan, Dlhé Diely, Bratislava

Bytový dom SÚMRAČNÁ 3, Bratislava – sadové úpravy objektu

Skanska Development, výrub a náhradná výsadba, Bytový dom Okániková ulica

Popper quinlain private – Južné mesto South City, BA-Petržalka – výrub a vyčistenie pozemku

OTYK Invest s.r.o. – sadové úpravy Bytového domu Karolína, BA – Karlova ves

OTYK spol. s r.o. – sadové úpravy Bytového domu BA – Uzbecká, 

OTYK Invest s.r.o. – sadové úpravy Bytového domu Vietnamská ulica BA

Nejedlého – sadové úpravy 

Záhorské sady , Bratislava

PONTEO – Rusovce – aleje stromov 

Mladé Čuňovo – sadové úpravy 

ECO DESIGN HOUSE Nový Háj – sadové úpravy 

DORNYK – sadové úpravy 

PANORÁMA , Karlova Ves – sadové úpravy 

FOREST PARK , Mokrohájska ul. – sadové úpravy 

MACHNÁČ – , Drotárska cesta – sadové úpravy 

IBV Penta – Nad Holým Vrchom – Sadové úpravy spoločných častí areálu

IBV Penta – sadové úpravy rodinných domov o celkovej výmere 21400 m2

DD invest, spol. s r.o. – Sadové úpravy Bytového domu Tománkova ulica

Obchodné centrá , administratívne centrá

Aupark – výsadba a údržba zelene, HB Reavis management

Avion Shopping park – výsadba a údržba zelene, IKEA Slovakia

Avion Shopping park – interiérová zeleń

Danubia OC, Panónska cesta

obchodný dom Mólo PEZINOK

Obchodný dom RAĆA – náhradná výsadba Dalton and PARKES

EUROVIA – Cesty, a.s. – Sadové úpravy parkoviska TESCO Lamač, Bratislava

EUROVIA – Cesty, a.s. – Sadové úpravy KAUFLAND Rača

DIGITAL PARK – Einsteinova ul. – sadové úpravy , fontány , závlahy 

EUROVEA – nákupné centrum Bratislava 

CENTRAL – nákupné centrum  Bratislava 

BORY Mall – výsadby zelene

SSDZ –Diplomatický komplex , Údolná 

Hypo aréna Šamorín – osev, terénne úpravy 

BORY , Lamač – výsadba stromov 

D1 Outlet Voderady – sadové úpravy 

Obchodný dom Mólo Pezinok

Priemyselné areály , sídla firiem , hotely, čerpacie stanice

Slovenský metrologický ústav – výsadba a údržba zelene

Motor Car Wiesental Mercedes – exteriérová a interiérová zeleň

Hotel Carlton –  výrub a výsadba stromov, 1Bratcarl

JET čerpacia stanica Vrakuňa, Bratislava – sadové úpravy

JET čerpacia stanica Trenčín – sadové úpravy

JET čerpacia stanica Sučany – sadové úpravy

JET čerpacia stanica Pálenisko, Bratislava – sadové úpravy

Autoservis Toyota – Einsteinova ulica – sadové úpravy

Volvo, Jaguár, Landrover – TOP auto Slovakia – sadové úpravy

Autoservis OPEL MaH – Panónska cesta – sadové úpravy, interiérová zeleň

Víno MATYŠÁK –  areál výrobného závodu –  sadové úpravy

VINOTÉKA Pezinok – Holubyho –  sadové úpravy 

Hotel Matyšák, Bratislava – sadové úpravy 

Strabag, a.s. – areál závodu

Strabag, a.s. – polovný areál Balúnky

Strabag, a.s. – administratívny areál VERED, Bratislava

Strabag, a.s. – terénne úpravy a hydroosev Priemyslelný park EUROVALLEY, Malacky

Administratívna budova – Náhradné výsadby – FMT Invest, spol. s r.o. – Kolárovo nám. PARK ONE

Administratívna budova T – PARKES, Bratislava, Panenská ulica

Administratívna budova IPR Slovakia, a.s. /Radlinského-Fazuľova ulica/ – výrub a náhradná výsadby

Istrobanka, a.s. – údržba zelene

SELF STORAGE, Kopčianska ulica – Sklados, s.r.o., Bratislava – Sadové úpravy

HB Reavis, a.s. – sadové úpravy skladového areálu Rača

Top CAR Machánek, spol. s r.o. – LAMAČ – sadové úpravy areálu

TEVA Prharmaceuticals – sadové úpravy areálu spoločnosti, Bratislava, Teslova ulica

TOLI MEDIA – sadové úpravy areálu 

PORT , Bratislava – sadové úpravy areálu

VIVA Bratislava – zelená stena 

Námestia obcí a miest, športové areály

Hradný vrch Bratislava – sadové úpravy

Zámocká ulica – výsadba stromovej aleje, Garden Lučenec

Tatra Banka – Hodžovo nám. – výsadba stromovej aleje

Medická záhrada – sadové úpravy pamätníka (Petofi)

Medická záhrada – výsadba stromov

Reduta a Hotel Carlton, Bratislava, Mostová ulica – výsadba stromovej aleje

ZOO Bratislava – sadové úpravy

Nám. SNP Bratislava – údržba zelene

Hrad Devín – údržba zelene

Strabag, a.s. – Nábrežie A.G.L. Svobodu

Strabag, a.s. – areál Lehnice – výrub a príprava pre rekonštrukciu parku

Námestie SENEC / Mierové námestie a nám. 1.mája SENEC

Námestie Šenkvice – Kultúrny dom Šenkvice

Hlavné námestie Bratislava – dodávka mobilnej zelene

Sadové úpravy športového areálu Slovenský grob

Mesto Malacky / Kovostav Malacky – Sadové úpravy – Kláštorného námestia

Mesto Malacky / Kovostav Malacky – Sadové úpravy – ulice J. Kostku

Obec Limbach – revitalizácia – sadové úpravy

Námestie Karlova Ves – Stred – OTYK INVEST, spol. s r.o.

KIKA Nábytok Slovensko – projekt sadových úprav, Bratislava

Merkur Spielo – sadové úpravy – námestie Dlhé diely, Bratislava

Letisko M.R.Štefánika – výsadba pre nové parkovacie plochy

Gymnázium Metodova ul. – sadové úpravy 

LIDL, v.o.s. – náhradná výsadba 273 stromov, Bratislava, Karlova ves

Námestie – Nová Dedinka I. a II. Etapa

Elekričková trať – Záhradnícka ul. 

Cesty Nitra, a.s. – Sadové úpravy centra obce Slovenský grob

Údržba zelene

Magistrát hl. mesta SR – Horský park
– komplexná údržba parkov a mestskej zelene 300.000 m
2

GIB – údržba zelene na Hradnom vrchu

Slavín – údržba zelene

Diaľnica D2 Bratislava TUNEL SITINA – sadové úpravy

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – servis interiérovej a exteriérovej zelene 

Volkswagen Finančné služby, a.s. – servis zelene

Správa služieb diplomatickému zboru – údržba a výsadba areálov 

Gymnázium Tilgnerova ul.

Diaľnice , cesty , mosty

Strabag, a.s. – výsadba a hydroosev – železničný nadjazd Veľké Kostoľany

Rekonštrukcia Starý most , Bratislava

Galanta obchvat – I. , II. A III . etapa – sadové úpravy 

VW Jonáša – kruhová križovatka

Most Košická – Metro, a.s. – náhradná výsadba

Železnica Dubnica – Trenčianska Teplá – sadové úpravy