VLASTNÁ VÝROBA

V našom stredisku vo Veľkom Bieli prevádzkujeme výrobu drevín a stromov od „semena“ až po finálnu rastlinu či strom.